Tänka på annat

Saknar faktiskt att sitta hemma hos mina föräldrar och jobba lite samt bara få vara. Det är så myclket lättare på något sätt att hitta inspiratuionen till att skriva där och det finns alltid någon att prata med. Ibland känner jag mig lite ensam och det är den värsta känslan man kan ha, tycker jag. Men det är bättre att försöka göra någonting åt dom än att bara sitta och deppa över det. Så det gäller att försöka bli av med de känslorna på ett bra sätt genom att inte tänka så mycket på det. För ju mer man tänker på det, dessto jobbigare blir det för en. Så det gäller att hålla tankarna på annat håll när man känner att dom är på väg upp.