Fruktgården

Fruktgården har fått nya kläder. Den långsmala trädgården löper längs husets varma södersida och östra gaveln. En matta av vintergrön skuggröna löper mellan de breda måbärshäckarna mot grannarna. Fruktträd på ömse sidor lutar sina kronor över häckarna och blandar sig här och var. De hade beskurits av kunniga händer under årtionden och påminner om en odlingskultur som hade målet att få fram stora frukter på bekväm plockningshöjd. En lykta från förra århundradet ombyggd från gas till el står staty i trädgården.