Solligan

Varje år presenteras solligan över Sveriges orter för att hitta platsen där det är mest sol. Många tycker att det är orättvist mot norra Sverige efter midnattssolen gör att solen är uppe hela dygnet men det är inte riktigt så enkelt. Solljuset mäts bara när det lyser mer än ett hundra tjugo watt så Norrlands midnattssol ger inte de norrländska orterna någon fördel. Sedan 1990 har Rapport varje sommar kört en solliga. I stort sett samma platser har varit med alla åren och oftast har solligan omfattat sju veckor med start midsommarafton. Under de 21 år som solligan körts har segrat Visby 8 gånger. Men det kan tilläggas att det är bara tretton platser i Sverige som mäts så platser utanför listan kommer aldrig med i uppräkningen.